VERIFICAR ESTADO SOLICITUDE DE DIE


Dende aquí pode obter información acerca da solicitude de DIE que realizase a través dun veterinario habilitado para iso.


O estado da solicitude pode ser:
  • Microchip pendente de rexistrar
  • Solicitude de DIE recibida, pendente de emitir pasaporte
  • Pasaporte emitido, pendente de envío a titular
  • Pasaporte enviado

Indique o número de identificación do microchip do équido para o cal solicita información, así como o seu código de explotación REGA e o DNI/NIF/NIE indicado á hora de solicitar o Documento de Identifiación Equina

Código microchip:
Código REGA: ES+
DNI/NIF/NIE: